З 2017 навчального року в Таганчанській загальноосвітній школі  
І-ІІІ ступенів  імені С.К.Федоренка  впроваджено інклюзивне навчання.
Вчитель початкових класів: Кириченко Таїса Григорівна та 
 асистент-вчителя: Циба Людмила Анатоліївна.

Інклюзивна освіта-це система освітніх послуг,що грунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права  здобувати її за місцем проживання,що передбачає навчання дитини з особливими освтніми потребами в умовах загальгоосвітнього закладу.

Метою інклюзивного навчання є свідоме оволодіння  знаннями ,учнями та навичками отримання певного рівня освіти та досягнення освіченності.


Основними завданнями
інклюзивного навчання є:
-здобуття дітьми з особливими освітніми  потребами освіти відповідного рівня в середовищі здорових однолітків відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти;
-реалізувати принцип "навчатися жити разом", який грунтується на принципах гуманістичної поведінки;
-забезпечення різнобічного  розвитку дітей, реалізація їх здібностей створення освітньо-корекційного середовища для задоволення освітніх потреб учнів із особливостями психофізичного розвитку;
-забезпечення деференційованого психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами;
-надання консультативної допомоги сім'ям, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, залучення батьків до розроблення індивідуальних планів та програми навчання.

Слід здійснити вхід, щоб додати видимі лише для вас ґаджети